1
min lästid -
9
June
2022

10 års versionshantering - Är det verkligen möjligt?

Ibland händer det tyvärr att man råkar radera en viktig Powerpointpresentation eller att kollegan slänger Excelrapporten av misstag. Tänk om företaget drabbas av datavirus som krypterar filer och mappar. Då kan man enkelt själv återställa den skadade eller raderade filen till den önskade versionen.  Detta utan att behöva lägga ett supportärende till IT-helpdesken. Med Dropbox Add-ons får du upp till 10 års versionshantering från de 360 dagar som du har idag. Kontakta oss på worksmarter@cloudsolutions.one eller läs mer här hos Dropbox

Sugested next read